logga in

franchise

Franchising system

Vi satsar på en ökad utvecklingsdynamik för kedjan VITAMIN-SHOP® och därför har vi bestämt att aktivt hjälpa våra kunder så att en varaktig och lojal affärsrelation kan skapas som blir fördelaktig för bägge parter.

Inom ramen för VITAMIN-SHOP®-kedjan finns både traditionella butiker och säljmontrar i köpcentrum och på stormarknader. Alla butiker och säljmontrar omfattas av ett enhetligt system för visuell identifiering och har ett liknande produktsortiment.

Franchise är en typ av affärssamarbete som har visat sig vara effektivt i många branscher. Det är ett system för försäljning av varor och tjänster baserat på ett nära och kontinuerligt samarbete mellan licensgivare och licenstagare. Under avtalets giltighetstid är avtalsparterna oberoende företag, både ur ekonomisk och ur rättslig synpunkt. Systemet innebär att franchisgivaren ger franchistagaren rätten att använda franchisegivarens affärsidé och varumärke, och även att ständigt använda handels- och teknisk support. Som ersättning får franchisgivaren ett stabilt samarbete med en pålitlig samarbetspartner som rekommenderar och säljer franchisgivarens produkter.