logga in

kontakt

Kontaktformulär

Trec Nutrition Sp. z o.o., ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia
Marknadsföringsklausul:

Härmed ger jag mitt samtycke till att TREC NUTRICION Sp. z o.o. får behandla och offentliggöra mina personuppgifter som finns i detta dokument och som TREC NUTRICION Sp. z o.o. fått i samband med slutna och planerade avtal för analys och marknadsföring (däribland att detta företag sammanställer mina uppgifter), samt att TREC NUTRICION Sp. z o.o. på elektronisk väg översänder och behandlar mina personuppgifter för marknadsföring även om inget avtal slutits eller avtalet har lösts upp.

Informationsklausul:

Vi vill härmed meddela att dina personuppgifter ska behandlas av dataadministratörer på TREC NUTRICION Sp. z o.o. (adress: ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia) så att behörig administratör kan handlägga din ansökan, samt för analys och direktmarknadsföring av administratörernas egna produkter eller tjänster, när du givit ditt samtycke i marknadsföringsklausulen ovan. Du har rätt till insyn i och rättelse av dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att skriftligen begära att vi slutar behandla dina personuppgifter samt att resa anspråk